LPAM in NL

In mei 2016 is voor het “Laag vermogen middengolf” beleid de evaluatieperiode van start gegaan. Deze zal duren tot 10 mei 2019 al waarna zal worden bepaald of dit beleid zal worden voortgezet en tegen welke condities. Gelukkig is er nu duidelijkheid en zal het Nederlandse LPAM beleid ook na 10 mei worden voortgezet!

Omdat het voor ons in het begin best wel een zoektocht was waar je allemaal aan moet voldoen, geven wij op deze pagina nu een beknopte uitleg en informatie.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Uitzenden op de middengolf is zeker niet goedkoop!

Allereerst de vergunningen en licenties waarvoor je je moet aanmelden bij de volgende instanties: stap 1) Commisariaat voor de media (260,92 Euro) => stap 2) Agentschap Telecom (165 Euro) => stap 3) Buma Stemra (2,31 Euro) => stap 4) Sena (130 Euro) De totaalkosten hiervoor bedragen dus 558,23 Euro om een jaartje te mogen uitzenden op de middengolf (in 2018), met een vermogen van 1 W en een effectief bereik van 300 mtr.  Nou weten wij dat elke hobby geld kost, maar toch?

Wat de kosten zullen zijn voor 100W licenties met een effectief bereik van 18 km, weten wij niet precies, maar hoogst waarschijnlijk een veelvoud van dat bedrag? Wat heel belangrijk is in deze om zo exact mogelijk het aantal theoretische luisteraars binnen uw zendbereik te bepalen. De vier bovengenoemde instanties rekenen hier immers allemaal mee. Wij hebben dat in onze situatie als volgt gedaan:

Inwonertal Amersfoort per 30-04-2017 bedraagt 154.712 inwoners. De grondoppervlakte van Amersfoort is 62,86 km². Dit komt dus neer op een bevolkingsdichtheid van 2461 personen per km². Onze (effectieve) reikwijdte met een straal van 300 meter komt dan wiskundig overeen (3,14 x 0,3km²) met een oppervlakte van 0,2826 km². 2461 personen per km² x 0,2826 km² = 695 personen. 695 personen / 2,2 = 316 huishoudens.

Helaas bepalen het Commissariaat, Agentschap en Sena “minimumtarieven” die  niet bepaald minimaal te noemen zijn. Alleen Buma heeft dit niet en daar betaal je dus gewoon naar rato van het aantal theoretische luisteraars. Bovendien geven zij ook nog een “lpam korting” omdat zij ook wel begrijpen dat het op de middengolf qua luisteraantallen tegenwoordig niet bepaald meer storm loopt.

Wat alles onnodig duur maakt is dat je je moet inschrijven als “commerciële radio-omroep” omdat er helaas geen “hobby radio categorie” bestaat. Daar wij hebben begrepen kan dit alleen door de verantwoordelijke minister evt. worden aangepast.

Simulcasting, het ook doorzetten van het radioprogramma op internet, kost ook nog de nodige honderden Euro’s extra, waardoor wij er dan ook voor hebben gekozen om dit niet te doen. En als U ook nog reclameboodschappen uitzend, komt de “reclamecode commissie” ook nog eens een keertje aankloppen voor een bijdrage. Kortom ook hier is het motto: “Bezint eer ge begint”.

Samengevat: Onze mening is dat de licentiekosten niet meer in verhouding staan tot “de geleverde diensten”. Wat dat betreft is het toch nog een groot wonder te noemen dat er in Nederland inmiddels zo’n 75 radiostations op de middengolf actief zijn. Blijkbaar zijn we met zijn allen een stelletje “idealistische naïevelingen”.

Dat neemt niet weg dat wij dit “laagvermogen middengolfbeleid” toch een goed initiatief vinden. Het alternatief is immers dat we anders op de middengolf straks alleen nog maar ruis zullen ontvangen. Wij weten ook dat er in de lange voorbereiding om tot deze regeling te komen, er door deze en gene heel veel tijd en energie in is gestoken. We zijn dan ook zeer tevreden dat dit Nederlandse LPAM beleid zal worden gecontinueerd, m.a.w. ook vanaf 11 mei kunnen er dus nog steeds vergunningen worden aangevraagd! Radio Impuls heeft nu ook een nieuwe vergunning gekregen voor tenminste de komende 5 jaar t/m 10 mei 2024.