LPAM in NL

Tussen mei 2016 en mei 2019 is het huidige “Laag vermogen middengolf” beleid – ook wel Low Power AM (LPAM) genoemd – van start gegaan met een evaluatieperiode. Na deze succesvolle evaluatieperiode is de regeling definitief van kracht geworden.

Omdat het voor ons in het begin best wel een zoektocht was waar je allemaal aan moet voldoen, geven wij op deze pagina nu een beknopte uitleg en informatie.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Uitzenden op de middengolf is zeker niet goedkoop!

Allereerst de vergunningen en licenties waarvoor U zich moet aanmelden bij de volgende instanties: stap 1) Commisariaat voor de Media (226,86 €) => stap 2) Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), voorheen Agentschap Telecom (205 €) => stap 3) Buma Stemra (130 €) => stap 4) Sena (65 €).

De totaalkosten hiervoor bedragen dus 626,86 € om een jaartje te mogen uitzenden op de middengolf (in 2024), op basis van 12 uur per dag en met een vermogen van 1 W met een effectief bereik van 300 mtr. overdag’s. Namelijk zodra het donker is, overstemmen de verderaf gelegen hoog vermogen stations het 1 W signaal zo ongeveer volledig.

En als er dan ook nog commerciële reclameboodschappen worden uitgezonden, mag U nog een bijdrage betalen aan de Reclame Code Commissie. Nou weten wij dat elke hobby weliswaar geld kost, maar toch?

En wat de kosten zullen zijn voor de 100W licenties met een effectief bereik van 18 km, weten wij niet precies, maar hoogst waarschijnlijk zijn de kosten dan nog aanzienlijk hoger? Wat heel belangrijk is in deze om zo exact mogelijk het aantal theoretische luisteraars binnen uw zendbereik te bepalen. De vier bovengenoemde instanties rekenen hier immers allemaal mee. Wij hebben dat in onze situatie als volgt gedaan:

Inwonertal van Haulerwijk in 2023 bedraagt 3.195 inwoners. De grondoppervlakte van Haulerwijk is 10,38 km². Dit komt dus neer op een bevolkingsdichtheid van 308 personen per km². Onze (effectieve) reikwijdte met een straal van 300 meter komt dan wiskundig overeen (3,14 x 0,3km²) met een oppervlakte van 0,2826 km². 308 personen per km² x 0,2826 km² = 87 personen. 87 personen / 2,2 = 40 huishoudens.

Helaas bepalen het Commissariaat voor de Media, RDI, Buma en Sena “minimumtarieven” die  niet bepaald minimaal te noemen zijn. Wat alles onnodig duur maakt is dat je je moet inschrijven als “commerciële radio-omroep” omdat er helaas geen “hobby radio categorie” bestaat. Het is evt. aan de politiek om dit te kunnen wijzigen?

Simulcasting, het ook doorzetten van het radioprogramma op internet, kost bij hogere aantallen luisteraars ook nog extra, waardoor wij er dan ook voor hebben gekozen om dit vooralsnog niet te doen. Kortom ook hier is het motto: “Bezint eer ge begint”.

Samengevat: Onze mening is dat de licentiekosten niet meer in verhouding staan tot “de geleverde diensten”. Wat dat betreft is het toch nog een groot wonder te noemen dat er in Nederland inmiddels zo’n 100 radiostations op de middengolf actief zijn. Blijkbaar zijn we met zijn allen een stelletje “idealistische naïevelingen”.

Dat neemt niet weg dat wij dit “laagvermogen middengolfbeleid” toch een goed initiatief vinden. Het alternatief is immers dat we anders op de middengolf straks alleen nog maar ruis zullen ontvangen. Wij weten ook dat er in de lange voorbereiding om tot deze regeling te komen, er door deze en gene heel veel tijd en energie in is gestoken.

Het is wel jammer dat ook de piraterij inmiddels op de voor (LPAM) vrijgegeven frequenties steeds verder toeneemt. Dit is niet eerlijk t.o.v. de uitzendgerechtigden die zich wel dienen te houden aan alle regels en hiervoor dan ook nog een vorstelijk bedrag mogen betalen. En “als dank voor bewezen diensten”, worden hun uitzendingen dan ook nog eens verstoord door deze piraten met hoge vermogens?